“โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา ศึกษาดูงานเรื่องการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)”

รูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply