โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ลงนามถวายพระพร

Leave a Reply