ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”ครบรอบ 7 ปี ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔” ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔” ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔” ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Leave a Reply