ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ ๓ โรงเรียน พูดกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖ เข้าร่วมโครงการ “Bench to best” เพื่อยกระดับผลคะแนน O-Net ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ [...]

ศึกษาดูงาน การผลิตกาแฟ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้นำตัวแทนคณะครูเข้าศึกษาดูงานเรื่องการผลิตกาแฟ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา       [...]

ส่งความสุขให้น้องในวันเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ไปจัดกิจกรรม “ส่งความสุขให้น้องในวันเด็ก” โดยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่ผง โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง โรงเรียนท่ามะโอ โรงเรียนห้วยส้านพลับพลา โรงเรียนโปร่งแพร่ โรงเรียนผาบ่อง โรงเรียนบ้านต้นยาง โรงเรียนจอมหมอกแก้ว โรงเรียนโป่งปู่เฟือง   [...]

รายงานงบทดลองประจำเดือน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

รายงานงบทดลองประจำเดือน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.๓๖            งบทดลองเดือนตุลาคม           งบทดลองเดือนพฤศจิกายน           งบทดลองเดือนธันวาคม [...]

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดใกล้บ้านของตนเอง    [...]