กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมในปีการศึกษา 2566 จะใช้ช่องทางและวิธีการที่หลากหลายทั้งเอกสาร และผ่านทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.maelao.ac.th

Leave a Reply