ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.36 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.36 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563 ลงนามถวายพระพร [...]