การแข่งขันกีฬา-กรีฑา จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มย่อยที่ 2 สหวิทยาเขตเบญจมิตร เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด “แม่จันเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย กับถ้วยรางวัลที่รอคอยมานาน “รางวัลรองชนะเลิศ ฟุตบอลชาย11คน”   [...]

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กับความสำเร็จในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ ซึ่งสามารถสรุปผลรางวัลต่างๆที่ได้รับดังนี้   [...]

ส่งตัวคุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านดงบุญนาค

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำโดย นายวรพล  จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีและส่งตัวคุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง กลุ่มสาระศิลปะ เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต๑ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง [...]

การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล) นำโดย นายประจักษ์ สีหราช  รองผู้อำนวยการ สพม.36 และคณะ ให้การต้อนรับโดย ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และคณะครู   [...]

ร่วมแสดงความยินดีกับนางรำโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกวดฟ้อนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จินตตลีลาร่วมสมัย ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้เหล่านางรำของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และยังได้รับโอกาสได้ทำการแสดงชุดโพสพพานชลี  ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 รายการ เช้านี้ที่หมอชิต เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม [...]

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐       [...]

ร่วมแสดงยินดีกับ ดุษฎีบันทิตและบัณฑิต ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่าววิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย เนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ ดุษฎีบันทิต สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ คุณครูยศสรัล  อองกุลนะ  สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษ คุณครูเพลินพิศ  กุสาวดี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาจีน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [...]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดย ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ วางพวงมาลา และถวายความเคารพ พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี [...]

สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 3/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานโรงเรียน ผลงานนักเรียน ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และยังเป็นโอกาสให้ผู้ปกครองและคุณครูที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน   [...]