Month
January 2018

ส่งความสุขให้น้องในวันเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตัวแทนนักเรียน  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ไปจัดกิจกรรม “ส่งความสุขให้น้องในวันเด็ก” โดยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่ผง โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง โรงเรียนท่ามะโอ โรงเรียนห้วยส้านพลับพลา โรงเรียนโปร่งแพร่ โรงเรียนผาบ่อง โรงเรียนบ้านต้นยาง โรงเรียนจอมหมอกแก้ว โรงเรียนโป่งปู่เฟือง   [...]

รายงานงบทดลองประจำเดือน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

รายงานงบทดลองประจำเดือน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.๓๖            งบทดลองเดือนตุลาคม           งบทดลองเดือนพฤศจิกายน           งบทดลองเดือนธันวาคม [...]

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดใกล้บ้านของตนเอง    [...]

เก็บตก “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

บรรยากาศ “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยในงานมีการจับ แจก ของรางวัลจากผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากร ที่ส่งมอบความสุขให้กับนักเรียน และต่อกันด้วยงานเลี่ยงเล็กๆของแต่ละห้องเรียนที่ได้ร่วมส่งความสุขให้ซึ่งกันและกัน ปิดท้ายด้วยการรับพรปีใหม่จาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ที่ได้ให้ไว้ในวันต้อนรับปีใหม่(วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑) และทางโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนก็ได้มอบกระเช้าส่งความสุขให้แก่ผู้บริหาร ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย [...]