ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ คลิกชมภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดงานสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่๒/๒๕๕๙” เพื่อเป็นการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองด้วย โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีและพบปะกับผู้ปกครอง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

งานเปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๙ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๖และนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว มาเป็นประธานในพิธีเปิด คลิกชมรูปภาพทั้งหมด   [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม แสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่คุณครูอภิสิทธิ์ ยะชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกษตรกรรม) และ คุณครูทฤฒมน ฉิมนวน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   [...]

พิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ประชาชนชาวอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป พร้อมทั้งมีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การแปรอักษร เลข ๙ และ แม่ลาว เชียงราย โดยมี [...]

กิจกรรม “วันครูอำเภอแม่ลาว”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครูอำเภอแม่ลาว” เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

ต้อนรับ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงานต้อนรับ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูได้ทำร่วมกัน เช่นการทำบุญตักบาตร กิจกรรมจับแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่นักเรียนโดยของขวัญมาจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ทำให้บรรยายกาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม รูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “หยุดกิน หยุดล่า หยุดลักลอบค้า  ร่วมใจรักษาสัตว์ป่าทั่วไทย” ซึ่งนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศ เด็กชายวรากร ผาทอง  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิงศิวนาท  จันทร์ทา  รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กชายภาณุวัตน์  [...]