ศึกษาดูงาน การผลิตกาแฟ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้นำตัวแทนคณะครูเข้าศึกษาดูงานเรื่องการผลิตกาแฟ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา