โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๘ ปี


เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๘ ปี โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยสมาคมศิษย์เก่าแม่ลาว-ดงมะดะวิทยาคม(สืบเนื่องมาจากกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง ท่องแม่ลาว”)

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply