โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply