สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด