d

จำนวนครั้งการเข้าชม AmazingCounters.com
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 376 หมู่ 7 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทร 053-666619 โทรสาร 053-666619,053-666693
e-mail : maelaoschool@gmail.com , ictmaelao@hotmail.com
webmaster & administrator