Uncategorized

รับสมัครแม่ค้าขายของทอดจำนวน1ร้าน

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับสมัครแม่ค้าขายของทอดจำนวน1ร้านสมัครตั้งเเต่วันอังคารที่25เมษายน2560 ถึงวันศุกร์ที่5พฤษภาคม 2560 ติดต่อที่ห้องธุระการโรงเรียนเวลา9.00น.-15.00น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสบถามที่ 053666619 หรือ 0843785991 [...]

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอาทิตที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สมาคมนักเรียนเก่า แม่ลาว(ดงมะดะ)วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มศิลปินแม่ลาวและศิลปินเชียงราย ได้จัดพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระครบรอบวันพระราชสมภพ ครบ ๖๒ พรรษา และมีการจัดประมูลผลงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินแม่ลาวและศิลปินเชียงราย เพื่อหารายได้สมทบทุนในการปรับปรุงอาคารศิลปะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม     คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ร่วมกันสรุปภาระงานของภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา๒๕๖๐ ที่กำลังจะมาถึง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

ยินดีต้อนรับ คุณครูเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยการนำของ ผู้อำนวยการณัฐกิจ  นวลคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เนื่องในโอกาสส่งตัวคุณครูเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง ให้มาปฏิบัติหน้าที่ครูวิชาเอก เกษตร ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ทางโรงเรียนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

กิจกรรม Art workshop สำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มศิลปินแม่ลาวโดยคุณทนงศักดิ์  ปากหวาน ได้จัดกิจกรรม Art workshop ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เพื่อแนะนำเทคนิคการใช้สีชอล์กน้ำมันในการวาดภาพ คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

Art Work Shop แม่ลาววิทยาคม ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มศิลปินแม่ลาวและขัวศิลปะได้จัดกิจกรรม Art workshop เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เพื่อนำผลงานศิลปะมาประมูลหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย คณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ นำโดย นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ นายอิสระภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมี ดร.วันสว่าง  [...]