Author
adminmaelao

งานเปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๙ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๖และนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว มาเป็นประธานในพิธีเปิด คลิกชมรูปภาพทั้งหมด   [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม แสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่คุณครูอภิสิทธิ์ ยะชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกษตรกรรม) และ คุณครูทฤฒมน ฉิมนวน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   [...]

พิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  ประชาชนชาวอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป พร้อมทั้งมีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การแปรอักษร เลข ๙ และ แม่ลาว เชียงราย โดยมี [...]

กิจกรรม “วันครูอำเภอแม่ลาว”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครูอำเภอแม่ลาว” เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

ต้อนรับ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงานต้อนรับ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และฐานผจญภัย ของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม       เดินทางไกล และฐานผจญภัย ของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และการอยู่ร่วมกันให้กับผู้เรียน โดยมี นายวรพล จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดและปิดค่ายครั้งนี้ คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]