Month
June 2017

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิษย์มา โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธี คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]

การแข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

  วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 สหวิทยาเขตเบญจมิตร ได้จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 1.เขียนเรียงความ ประเภทบุคคล ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย 2.แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.ต้น และแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น [...]