“โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔”

เมื่อ วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในงานมีกิจกรรมนันทนาการ การแนะนำสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ การใช้ห้องสมุดห้องสื่อICT งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมงาน “รำลึก 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว”

เมื่อวันศุกร์ที่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงาน “รำลึก 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว” ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกครบรอบ๓ปี การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เและการแข่งขัน การประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพล จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

รับสมัครแม่ค้าขายของทอดจำนวน1ร้าน

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับสมัครแม่ค้าขายของทอดจำนวน1ร้านสมัครตั้งเเต่วันอังคารที่25เมษายน2560 ถึงวันศุกร์ที่5พฤษภาคม 2560 ติดต่อที่ห้องธุระการโรงเรียนเวลา9.00น.-15.00น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสบถามที่ 053666619 หรือ 0843785991 [...]

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอาทิตที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สมาคมนักเรียนเก่า แม่ลาว(ดงมะดะ)วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มศิลปินแม่ลาวและศิลปินเชียงราย ได้จัดพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระครบรอบวันพระราชสมภพ ครบ ๖๒ พรรษา และมีการจัดประมูลผลงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินแม่ลาวและศิลปินเชียงราย เพื่อหารายได้สมทบทุนในการปรับปรุงอาคารศิลปะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม     คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ร่วมกันสรุปภาระงานของภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา๒๕๖๐ ที่กำลังจะมาถึง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

ยินดีต้อนรับ คุณครูเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยการนำของ ผู้อำนวยการณัฐกิจ  นวลคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เนื่องในโอกาสส่งตัวคุณครูเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง ให้มาปฏิบัติหน้าที่ครูวิชาเอก เกษตร ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ทางโรงเรียนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]