กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดใกล้บ้านของตนเอง