โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมร่วม “ก้าวคนละก้าว”

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมร่วม “ก้าวคนละก้าว” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียแม่ลาววิทยาคม ได้มอบเงินบริจาคของนักเรียน คณะครู และบุคคลากรของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเพื่อสมทบทุนกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” โดยได้มารอมอมให้กับทีมงานก้าวคนละก้าว บริเวณวัดร่องศาลา อำเภอแม่ลาว (งานนี้ต้องออกมารอกันตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียว)