การแข่งขันกีฬา-กรีฑา จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มย่อยที่ 2 สหวิทยาเขตเบญจมิตร เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด “แม่จันเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย กับถ้วยรางวัลที่รอคอยมานาน “รางวัลรองชนะเลิศ ฟุตบอลชาย11คน”