สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กับความสำเร็จในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ ซึ่งสามารถสรุปผลรางวัลต่างๆที่ได้รับดังนี้