ส่งตัวคุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านดงบุญนาค

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำโดย นายวรพล  จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีและส่งตัวคุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง กลุ่มสาระศิลปะ เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป.พะเยา เขต๑ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง