การประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล) นำโดย นายประจักษ์ สีหราช  รองผู้อำนวยการ สพม.36 และคณะ ให้การต้อนรับโดย ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และคณะครู