โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติและวันกตัญญู

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันกตัญญู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณแม่ โดยได้มอบเกียรติบัติแด่นักเรียนที่มีความกตัญญูและมอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่น พิธีกัตญญู ลูกล้างเท้าให้แม่ และยังมีการแสดงบนเวที โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ เมืองมาหล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบเกียรติบัติแด่นักเรียนที่มีความกตัญญู ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่น

 

Leave a Reply