โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรีนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกียวกับปัญหายาเสพติด และมีการเดินขบวนของนักเรียนเพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply