โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรีนแม่ลาววิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *