กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 กิจกรรมวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

Leave a Reply