กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 , ม.4 และการเปิดเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply