เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

รายชื่อนักเรียนกลุ่ม หมู่ 9 และ หมู่ 10 สอบวันที่ 29-30 ก.ย. 2564
(จัดสอบที่โรงเรียนบ้านผาบ่อง)

ตารางสอบสำหรับนักเรียนที่จัดสอบที่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ตารางสอบสำหรับนักเรียน กลุ่ม หมู่ 9 และ หมู่ 10

Leave a Reply