ตรวจสอบรายชื่อตามกลุ่มละ25คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

QR Code สำหรับเข้ากลุ่มไลน์

***ขอให้นักเรียน(ม.1,ม.4)ตรวจสอบเลขประจำตัว เพื่อนำไปปักบนเสื้อ

Leave a Reply