โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประชุมสรุปงานประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ร่วมกันสรุปภาระงานของภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของปีการศึกษา๒๕๖๐ ที่กำลังจะมาถึง

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply