ตารางจัดการเรียนรู้ ระยะทดลอง 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ตารางจัดการเรียนรู้ ระยะทดลอง
18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.36
***ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนตามช่องทางและเวลาที่กำหนด
***ในแต่ละรายวิชาจะมีครูประจำวิชากำกับติดตาม เช็คชื่อ เช็คงาน ตามเวลา

Leave a Reply