โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปและเขียนรายงาน ตามมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุม เชิงปฎิบัติการ สรุปและเขียนรายงานตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูไพจิตรา  ชัยมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากนั้นคณะครูก็ได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปและเขียนรายงาน ตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

 

Leave a Reply