สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน “อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”  ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม

 

Leave a Reply