โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สาม

เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สาม

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply