งานเปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๙ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๖และนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว มาเป็นประธานในพิธีเปิด

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

 

Leave a Reply