โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม แสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่คุณครูอภิสิทธิ์ ยะชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกษตรกรรม) และ คุณครูทฤฒมน ฉิมนวน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

 

 

 

Leave a Reply