กิจกรรม “วันครูอำเภอแม่ลาว”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครูอำเภอแม่ลาว” เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply