โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และฐานผจญภัย ของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม       เดินทางไกล และฐานผจญภัย ของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และการอยู่ร่วมกันให้กับผู้เรียน โดยมี นายวรพล จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดและปิดค่ายครั้งนี้

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply