Date
January 6, 2018

เก็บตก “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

บรรยากาศ “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยในงานมีการจับ แจก ของรางวัลจากผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากร ที่ส่งมอบความสุขให้กับนักเรียน และต่อกันด้วยงานเลี่ยงเล็กๆของแต่ละห้องเรียนที่ได้ร่วมส่งความสุขให้ซึ่งกันและกัน ปิดท้ายด้วยการรับพรปีใหม่จาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ที่ได้ให้ไว้ในวันต้อนรับปีใหม่(วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑) และทางโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนก็ได้มอบกระเช้าส่งความสุขให้แก่ผู้บริหาร ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย [...]