Date
June 19, 2017

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องแม่ลาว”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาคมศิษย์เก่า แม่ลาว-ดงมะดะวิทยาคม ร่วมกับชมรมแม่ลาวไบค์ และ บริษัทอีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก ได้จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องแม่ลาว” เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดงาน ภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “๗๐ปีพ่อทำเพื่อคนไทย ๗๐๐ดวงใจรวมเป็นหนึ่งเดียว วิ่งเพื่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “๗๐ปีพ่อทำเพื่อคนไทย ๗๐๐ดวงใจรวมเป็นหนึ่งเดียว วิ่งเพื่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐” คลิกชมภาพกิจกรรม [...]

กิจกรรม “KM การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม  “KM การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว” โดยได้รับเกียรติจาก นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต๒ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรแผ่นดินไหว และมีการจัดการสัมนาในหัวข้อ “KM การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว” โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ จากมหาวิทยาลัยพะเยา [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑ ฐาน ลางบอกเหตุ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ๒ ฐาน การเตรียมตัว ก่อนเกิดแผ่นดินไหว [...]