Date
June 11, 2017

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิษย์มา โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธี คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]