Date
May 8, 2017

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมงาน “รำลึก 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว”

เมื่อวันศุกร์ที่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงาน “รำลึก 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว” ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกครบรอบ๓ปี การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เและการแข่งขัน การประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพล จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]