Month
April 2017

รับสมัครแม่ค้าขายของทอดจำนวน1ร้าน

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับสมัครแม่ค้าขายของทอดจำนวน1ร้านสมัครตั้งเเต่วันอังคารที่25เมษายน2560 ถึงวันศุกร์ที่5พฤษภาคม 2560 ติดต่อที่ห้องธุระการโรงเรียนเวลา9.00น.-15.00น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสบถามที่ 053666619 หรือ 0843785991 [...]

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอาทิตที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สมาคมนักเรียนเก่า แม่ลาว(ดงมะดะ)วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มศิลปินแม่ลาวและศิลปินเชียงราย ได้จัดพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระครบรอบวันพระราชสมภพ ครบ ๖๒ พรรษา และมีการจัดประมูลผลงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินแม่ลาวและศิลปินเชียงราย เพื่อหารายได้สมทบทุนในการปรับปรุงอาคารศิลปะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม     คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม [...]