Month
December 2016

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “หยุดกิน หยุดล่า หยุดลักลอบค้า  ร่วมใจรักษาสัตว์ป่าทั่วไทย” ซึ่งนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศ เด็กชายวรากร ผาทอง  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิงศิวนาท  จันทร์ทา  รองชนะเลิศอันดับสอง เด็กชายภาณุวัตน์  [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ใน Them Black Magicโดยภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุกมากมาย เช่น การประกวดร้องเพลง แต่งตัวแฟนซี การสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น คลิกชมภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย “เม็งรายเกมส์”

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเป็นตัวแทนกลุ่มย่อยที่๒ ร่วมเดินขบวนและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย “เม็งรายเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คลิกชมภาพทั้งหมด [...]

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” คลิกชมภาพกิจกรรม [...]

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกชมภาพทั้งหมด [...]

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกชมภาพทั้งหมด [...]

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบนโยบายและยุทธศาสตร์แก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบนโยบายและยุทธศาสตร์แก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มย่อยที่ 2 คลิกชมภาพทั้งหมด [...]