ข้อมูลโรงเรียน

ไฟล์เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)

ไฟล์ตัวอย่างจาก โรงเรียนนครวิทยาคม ไฟล์งานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๘ ส่งไฟล์งานที่ตนเองรับผิดชอบที skloyjai@gmail.com หรือ ใส่แผ่น CD ส่งมาก็ได้คะ หรือส่งที่Line ของครูกลอยใจ  ระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ [...]

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประวัติโรงเรียน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนดงมะดะ” เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ โดยนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้จัดตั้ง เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ลาว จนถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๓ จึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยการนำของนายสุข กาวิชัย กำนันตำบลดงมะดะได้สร้างอาคารเรียนขึ้น [...]