ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

      เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดย ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม กล่าวคำถวายพระพร และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับมอบและปล่อยพันธุ์ปลา

     เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับมอบพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต ๑ (พะเยา) เพื่อนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช บรมนาถบพิท และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม [...]

ไฟล์เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)

ไฟล์ตัวอย่างจาก โรงเรียนนครวิทยาคม ไฟล์งานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๘ ส่งไฟล์งานที่ตนเองรับผิดชอบที skloyjai@gmail.com หรือ ใส่แผ่น CD ส่งมาก็ได้คะ หรือส่งที่Line ของครูกลอยใจ  ระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ [...]

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประวัติโรงเรียน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนดงมะดะ” เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ โดยนายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้จัดตั้ง เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ลาว จนถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๓ จึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยการนำของนายสุข กาวิชัย กำนันตำบลดงมะดะได้สร้างอาคารเรียนขึ้น [...]